Православно вероучение за младежи

 

 

Настоящият учебник, подготвен от игумения Валентина след ”Православно вероучение за деца“, предлага едно по-задълбочено знание за вярата, предназначено за младежи.

Засегнати са тълкуване според учението на светите отци на Църквата на: Символа на вярата, Блаженствата, Десетте Божии заповеди и Господнята молитва. И тук уроците са съставени от вероучителна част и нравствено поучение, засягащо въпроси от съвременния живот.

Учебникът може да бъде използван като помагало на преподавателя по вероучение.

Усвояването на тези знания особено ако те са предшествани от вероучителните уроци за деца, може да послужи за утвърждаване на младите хора в светата православна вяра и да ги насочи към правилен и пълноценен християнски живот.

 

Предговор

 

Богословието като знание за Бога и светата Православна Църква е най-високата и сложна духовна наука, защото нейният предмет са духовни същности, неуловими за ума.

Тях Спасителят Иисус Христос разкри в Свещеното Писание, доколкото могат да бъдат възприети с ума и почувствани със сърцето по благодат.

Вярата е живот в Христа, спасителен за безсмъртната душа. Затова още от детска възраст трябва да се посява духовната просвета.

След “Православното вероучение за деца” пристъпваме към преподаване на по-задълбочено знание за вярата, предназначено за младежи.

Засегнати са тълкуване според учението на светите отци на Църквата на: Символа на вярата, Блаженствата, Десетте Божи заповеди и Господнята молитва.

Усвояването на тези знания особено ако те са предшествани от вероучителните уроци за деца, ще насочи младите хора към правилен и пълноценен християнски живот.