При извора

 

Предговор

 

Една човешка душа е неизмеримо по-ценна от всички съкровища на света. Злато и изумруди, скъпи дрехи, храна и комфорт ползват само тялото, и то временно, до гроба. А душата е безсмъртна. Тя не подлежи на унищожение и като лъч от Бога нейният истински живот е след живота, който е хармония на духа.

Тя жадува вечност. Затова тука, в условностите на земния живот, въпреки и зависима от потребностите на тялото, което е неин носител, има свои копнежи, които нищо земно не може да удовлетвори. Но в този красив стремеж към извисеност, натрупани от векове човешки умувания, плод на ограничено мислене, я отклоняват. И тя истински утолява жаждата си, когато намери Извора на Живата вода – свeтото Евангелие.

Прекрасно е, когато още в детска възраст човек е отведен при този Извор. Вкуси ли от живителните му струи, никога няма да изпадне в духовна безпътица, защото в него сам Богочовекът Христос разкрива вечните истини за духа и сочи нравствените принципи, за да бъде скъпоценната душа съхранена за вечността.

За нуждите на Неделното училище по православно вероучение написах настоящата втора книга след “Копнежи”, изградена този път само върху евангелски текстове, предназначена за най-големите ученици.

Ще се радвам, ако моите уроци оросят с капчици от бликащия евангелски Извор техните души. А който е пил от него, преди да отрови душата си от заблуди, никога няма да спре при замърсени, вгорчени и плитки земни извори, когато в живота по напечените скали на идейни противоречия тя ще изгаря от жажда за чиста духовност.

 

Монахиня Валентина (Друмева)

Девически манастир “Въведение Богородично”

Калофер

 

 

Ела и виж!

 

Генисаретското езеро помни безмълвния залез, който гали вълните, озарява обгорелите лица на галилейските рибари и прави по-топла радостта им от богатия риболов. То помни и стихийни бури, когато просторите над него помръкнат, а корабът се премята като черупка над разбунената стихия. Но днес вълните му немеят пред невиждана гледка. Христос идва на брега и призовава Андрей и Петър. Те оставят рибарските мрежи и Го последват. Към тях се присъединява и Филип, все от рибарския град Витсаида. Апостолската дружина расте. Филип среща Натанаил и споделя радостта за Спасителя, но прямият и чистосърдечен рибар не вярва, че от малкото градче Назарет може да излезе велик пророк. Тогава възторженият Филип отговаря на съмнението му с две думи: “Дойди и виж!” Натанаил идва, вижда Христос, повярва в Него и става апостол (Иоан. 1:45-49).

Пътят към Христос е намерен и изпитан още от апостолско време. За всеки, който е имал сърдечната чистота на Натанаил, е било достатъчно да срещне благия поглед на Христос, да чуе божественото Му слово, за да повярва, че Той е Син Божи, Спасител на човечеството.

И днес ние, които сме отдалечени двадесет века от времето, когато Христос е бил на земята, можем да приемем този метод на познанието. Думите на апостол Филип и сега имат същата сила, защото Христос е жив в светото Евангелие и от страниците му ни разкрива духовната Истина.

Дойди и виж! Ела и се зачети в евангелските слова и ще станеш един от тези, които са Го съпътствали и са видели чудесата Му. Ела и виж как лекува болести и изтрива сълзите на страдащите. Слепи проглеждат, прокажени се очистват, хроми прохождат. И само това ли? Ела и виж, че Лазар е възкръснал. Това човешко дело ли е?

Съпътствай докрай Учителя на любовта. Ела с Него и на Голгота. Виж страданията Му и чуй как се моли за тези, които Го разпъват. Ела и след три дни, в първия ден на седмицата много рано и виж, че гробът е празен. Увери се във възкресението Му и познай, че Той е Бог и се утеши с вярата в безсмъртието.

Не спирай до тука. Ела и тръгни с апостолите, които проповядваха по цял свят и виж колко мъки претърпяха и колко кръв проляха за Христа. След това ела в пустините на Египет, на ледения Север, на Света Гора и виж колко отшелници стигат до святост в името пак на Христа. Премини всички векове до днес и виж най-голямото чудо. Христовата църква гонена, разкъсвана от лъжеучения и демонизирани сили на отрицание, е жива и ще повярваш, че тя ще пребъде до края на света, защото Христос е Бог и Спасител.

Опитай се да надникнеш и в душите на християните от всички времена и ще видиш колко отчаяни грешници са се възраждали за добродетелен живот чрез вярата в Христа. След като изминеш този дълъг път, надникни и в душата си. Ако си бил невярващ, този метод на познание ще те доведе до Бога, ако си бил колеблив, ще се утвърдиш, а ако си бил вярващ, твоята вяра ще стане още по-дълбока и непоклатна.

Апостолският зов “Дойди и виж!” и до днес звучи със същата сила за всеки, чийто слух е жаден за божествената Истина!

Comments are closed.