Книжовност

През последното десетилетие (1990 – 2000г.) заедно със създаването на Неделното училище по вероучение Калоферският манастир разви и своя книжовна дейност. Монахиня Валентина Друмева издаде около 15 книги с подкрепата на частни издатели, на фондация “Христо Ботев“, гр Калофер и братството на Зографския манастир, които могат да се разделят в три групи:

Стихосбирки: “Изповеди“, “Озарения“, “Жажда на духа“;

История: “Искри от паметта народна” ­ исторически поеми, “Светини опръскани с кръв” ­ исторически стихове, “Девическият манастир “Св. Въведение Богородично” и метосите в Калофер“, “Звъниград” ­ исторически стихове, “Апостолът” ­ стихове за Левски;

Детска православна литература: “Копнежи” ­ есета, “Майчина заръка” ­ разкази за деца, “Християнче съм по вяра” ­ стихотворения и нравоучителни басни, “Православно християнче” ­ разкази, “Цветя от Рила” ­ разкази, “Старозаветни мъдрости” ­ размишления върху Стария Завет , “При извора” ­ уроци върху Евангелието, “Христос ­ въплътен Бог“.

Издаването на този голям брой православни книги за деца според сестра Валентина се е наложило от липсата на такава литература ­ за събуждане и поддържане на интереса към вярата, като учебно помагало за Неделното училище и като източник на знание за децата, написан с много любов и с познание от дългогодишния преподавателски опит на монахинята.

(Това сведение се отнася към 2003 година. Понастоящем, 2017 година, изданията са около 60. От тях по-важни са изследванията за светии, монашество и мъченичество по българските земи в 5 тома, свещеници пострадали за Христа в най-ново време, в 15 тома, две книги с пиески за неделното училище по вероучение, жития на светиите за деца в 4 части, няколко книги с разкази за вярата за деца, учебници по вероучение за деца и отделно за младежи и др).